ប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ទាញ​យក​រូបភាព​ពី iPhone ចូល​កុំព្យូទ័រ!

Published Date: Saturday, October 14, 2017 10:27 AM

កាន់តែងាយស្រួលទៀតហើយ សម្រាប់​មិ​ត្តអ្នក​អាន ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ iPhone អាច​ទាញ​យករូប​ចេញ​ចូល តាមរយៈ​កុំព្យូទ័រ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស​ជាង​មុន តាមកម្មវិធីមួយ ដែលមានឈ្មោះថា iMazing ដែល​មាន​មុខងារ​ច្រើន សម្រាប់ធ្វើការ back up ម៉ាស៊ីន iPhone, iPad របស់អ្នក តាមរបៀបប្រើប្រាស់ងាយស្រួល និង​រហ័សបំ​ផុត ជាពិសេស ការយករូបភាពចេញ ឬដាក់រូបភាពចូល។