អាចមានការប្រែប្រួលខ្លះពីថ្ងៃចេញលក់ iPhone X

Published Date: Tuesday, October 10, 2017 10:01 AM

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple ប្រកាសពីថ្ងៃដាក់ឱ្យ Pre-Order ទូរស័ព្ទ iPhone X នៅថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ហើយគ្រោងនឹងចេញលក់នៅថ្ងៃទី 3 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ពេលនេះមានដំណឹងថ្មី អាចមានការប្រែប្រួលខ្លះចំពោះទូរស័ព្ទមួយនេះ។ យោង​តាម​លទ្ធផល​វិភាគ​របស់​លោក​ ​Ming-Chi Kuo​ ​ចេញ​ថ្ងៃ​នេះ បង្ហាញ​ថា​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​ ​iPhone X​ ​គឺ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ពន្យារ​ពេល​ផលិត​ដល់​ដើម​ឆ្នាំ​ 2018​ ​ហើយ​ការ​ពន្យារ​ពេល​នេះ​ ​គេ​អាច​ហៅ​បាន​ថា​ ​”True Super Cycle”។ ការ​វិភាគ​នោះ​ក៏​បង្ហាញ​ថា​ ​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ពន្យារ​ពេល​ផលិត​ ​ក៏​ដូច​ជា​ចេញ​លក់​ ​iPhone X​ ​នេះ​ ​គឺ​មក​ពី​បច្ចេកវិទ្យា​ ​។